Termeni şi condiţii ale magazinului online Bibloo.ro

1. Prevederi introductive

 1. 1.1. Aceşti termeni şi condiţii (mai departe doar „termeni şi condiţii“) ale societăţii comerciale Digital People, a.s., cu sediul în Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov., număr de identificare: 28197071, înregistrată la Registrul comerţului de pe lângă Tribunalul municipal Praga, partea B, poziţia 12855 (mai departe doar „vânzător“) reglementează în conformitate cu prevederile corespunzătoare ale legii nr. 89/2012 Mo. codul civil (mai departe doar „codul civil“) drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor contractuale, rezultate în legătură sau în baza contractului de cumpărare (mai departe doar „contract de cumpărare“) încheiat între vânzător şi altă persoană fizică (mai departe doar „cumpărător“) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de către vânzător pe pagina de web aflată la adresa de internet Bibloo.ro (mai departe doar „pagina de web“), şi aceasta prin intermediul interfeţei paginii de web (mai departe doar „interfaţa paginii de web a magazinului“).
 2. 1.2. Termenii şi condiţiile nu se referă la cazurile în care persoana care intenţionează să cumpere marfă de la vânzător este o persoană juridică, sau o persoană care, la cumpărarea de marfă acţionează în cadrul activităţii sale de întreprinzător, sau în cadrul activităţii de PFA.
 3. 1.3. Dispoziţii divergente faţă de aceste condiţii şi termeni pot fi convenite în cadrul contractului de cumpărare. Dispoziţiile divergente din contractul de cumpărare au prioritate faţă de prevederile stabilite de către condiţiile şi termenii contractului.
 4. 1.4. Prevederile stabilite de condiţii şi termeni reprezintă o parte indivizibilă a contractului de cumpărare. Contractul de cumpărare şi condiţiile şi termenii sunt întocmite în limba română. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba română.

2. Condiţii de utilizare a magazinului electronic

 1. 2.1. Vizualizarea magazinului electronic Bibloo.ro este complet liberă, acesta fiind accesibil din toate punctele lumii.
 2. 2.2. Pentru a cumpără din magazinul electronic Bibloo.ro este necesară înregistrarea cu o parolă şi poştă electronică (e-mail) sau numele destinatarului, e-mail, telefon şi adresă de livrare. Înregistrarea este integral gratuită şi se realizează prin completarea formularului de înregistrare. Clientul înregistrat are posibilitatea de a utiliza toate serviciile magazinului.
 3. 2.3. Utilizatorul trebuie să menţioneze un e-mail şi o parolă, datele personale şi adresele de livrare.

3. Cont de utilizator

 1. 3.1. In baza înregistrării cumpărătorului efectuată în pagina de web, cumpărătorul poate avea acces la interfaţa sa de utilizator (mai departe doar „contul de utilizator“). Prin înregistrarea la contul de utilizator, cumpărătorul îşi dă acordul cu aceste condiţii şi termeni. Din contul său de utilizator, cumpărătorul poate comanda marfă. Cumpărătorul poate comanda marfă şi fără necesitatea inregistrării, direct din interfaţa de web a magazinului.
 2. 3.2. La înregistrarea în pagina de web şi la comandarea de marfă, cumpărătorul este obligat să completeze toate datele corect şi adevărat. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele menţionate în contul de utilizator la orice fel de schimbare a lor. Datele menţionate de cumpărător în contul de utilizator şi la comandarea de marfă sunt considerate a fi adevărate de către vânzător.
 3. 3.3. Accesul la contul de utilizator este asigurat de un nume de utilizator şi o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor necesare accesului său la contul de utilizator. Prin logarea la contul de utilizator, cumpărătorul îşi dă acordul la aceste condiţii şi termeni.
 4. 3.4. Cumpărătorul nu este îndreptăţit să permită utilizarea contului de utilizator unei terţe persoane.
 5. 3.5. Vânzătorul poate desfiinţa contul de utilizator şi asta mai ales în cazul în care cumpărătorul îşi încalcă obligaţiile rezultate din contractul de cumpărare (inclusiv condiţiile şi termenii contractului).
 6. 3.6. Cumpărătorul ia la cunoştinţă faptul că nu este obligatoriu ca acest cont de utilizator să fie permanent accesibil şi asta mai ales, dacă se ia în considerare întreţinerea necesară a echipamentului de hardware şi software a vânzătorului, eventual întreţinerea necesară a echipamentului de hardware şi software ale unei terţe persoane.

4. Incheierea contractului de cumpărare

 1. 4.1. Orice fel de prezentare a mărfurilor aflate pe interfaţa de web a magazinului are doar caracter informativ şi vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare a acestor mărfuri, deoarece marfa prezentată în reclame, în catalog, sau expusă, nu este considerată o propunere de încheiere a unui contract de cumpărare (adică prevederile art. 1732 alin. 2 din codul civil român nu sunt folosite).
 2. 4.2. Interfaţa de web a magazinului cuprinde informaţii despre marfă, inclusiv menţionarea preţurilor pentru fiecare articol. Preţurile mărfurilor sunt menţionate inclusiv cu TVA şi cu toate taxele corespunzătoare. Preţurile mărfurilor rămân valabile pe toată perioada în care sunt afişate pe interfaţa de web a magazinului, cu excepţia epuizării stocului de marfă. Prin această prevedere nu este limitată posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiţii convenite individual.
 3. 4.3. Interfaţa de web a magazinului cuprinde şi informaţii despre cheltuielile legate de ambalarea şi livrarea mărfurilor. Informaţiile referitoare la cheltuielile legate de ambalarea şi livrarea mărfurilor menţionate în interfaţa de web a magazinului sunt valabile doar în cazurile în care marfa este livrată pe teritoriul României cât și în cadrul Uniunii Europene.
 4. 4.4. Pentru a comanda marfă, cumpărătorul completează formularul de comandă de pe interfaţa de web a magazinului. Formularul de comandă conţine mai ales informaţii despre:
  1. 4.4.1. marfa comandată, numărul de articole, culoare şi mărime (marfa comandată este „introdusă“ de cumpărător în coşul electronic de cumpărături de pe interfaţa de web a magazinului),
  2. 4.4.2. date despre modul solicitat de livrare a mărfurilor comandate şi despre modul de plată al lor.
  3. 4.4.3. informaţii despre cheltuielile legate de livrare mărfurilor. (mai departe toate la un loc doar „comanda“).
 5. 4.5. Inainte de trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorul are posibilitatea de a controla şi schimba datele introduse de el în comandă, ţinând cont şi de posibilitatea cumpărătorului de a constata şi a corecta erorile apărute la introducerea datelor în comandă. Comanda este transmisă vânzătorului de către cumpărător printr-un click pe butonul de „finalizare a comenzii“ şi, în acelaşi timp se confirmă acordul cu aceste condiţii şi termeni ai contractului. Datele prezentate în comandă sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte.
 6. 4.6. Vânzătorul este îndreptăţit ca, în funcţie de caracterul comenzii (cantitatea de marfă, mărimea preţului de achiziţie, cheltuieli de transport presupuse), să solicite cumpărătorului precizări ulterioare ale comenzii (de exemplu în scris, sau telefonic).
 7. 4.7. După primirea comenzii, respectiv după precizarea ei, vânzătorul îl va anunţa fără întârziere pe cumpărător, pe adresa de poştă electronică menţionată de acesta în contul de utilizator sau în comandă (mai departe doar „adresa electronică a cumpărătorului“) de primirea comenzii. Raportul contractual dintre vânzător şi cumpărător ia naştere la confirmarea primirii comenzii (prin acceptare), care este trimisă cumpărătorului de către vânzător la adresa electronică a cestuia.
 8. 4.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă la încheierea contractului de cumpărare. Cheltuielile apărute cumpărătorului la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (cheltuieli cu conectarea la internet, cheltuieli cu discuţiile telefonice) sunt suportate de cumpărător, aceste cheltuieli nefiind diferite faţă de tarifele de bază.

5. Preţul mărfurilor şi condiţiile de plată

 1. 5.1. Prețurile produselor sunt cele exprimate pe Site-ul vânzătorului la momentul comenzii, cu excepția cazurilor unor erori evidente.
 2. 5.2. Prețurile produselor sunt exprimate în moneda indicată pe Site și includ TVA. Produsele sunt facturate exclusiv în moneda indicată pe Site. Vânzătorul nu este responsabil pentru orice comisioane de conversie aplicate de banca emitentă a cardului de credit sau de debit al cumpărătorului. Comisioanele de conversie, cum ar fi cele valutare vor fi suportate de cumpărător.
 3. 5.3. Facturile sunt emise doar pe numele persoanei care a plasat comanda.
 4. 5.4. Prețul total pentru produse, inclusiv TVA, și orice alte costuri sau taxe aplicabile comenzii specifice a cumpărătorului (inclusiv costurile de livrare la o adresă dintr-o Țară cu Livrare) va apărea pe Site-ul vânzătorului, înainte de ultima etapă prin care cumpărătorul poate finaliza comanda.
 5. 5.5. Prețurile produselor și alte costuri sunt supuse oricând modificării, dar modificările nu vor afecta comenzile anterioare.
 6. 5.6. Preţul de achiziţie al mărfurilor şi eventualele cheltuieli apărute cu livrarea mărfurilor conform contractului de cumpărare, pot fi achitate de către cumpărător vânzătorului în felurile următoare:
  • ramburs în numerar, la livrarea la locul menţionat de cumpărător în comandă;
  • fără numerar, prin transfer bancar în cont;
  • fără numerar, prin intermediul sistemului de plată;
  • fără numerar, cu card de plată.
 7. 5.7. In acelaşi timp cu preţul de achiziţie, cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului şi cheltuielile legate de ambalarea şi livrarea mărfurilor, în valoarea convenită. Dacă nu este menţionat în mod expres altfel, dacă în aceste condiţii şi termeni se vorbeşte în continuare despre preţul de achiziţie, prin aceasta se înţeleg şi cheltuielile legate de livrarea mărfurilor.
 8. 5.8. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător un avans sau o altfel de plată asemănătoare. Prin aceasta nu este afectată prevederea art. 5.11. din termenii şi condiţiile contractuale referitoare la obligaţia de a achita preţul de achiziţie al mărfurilor în avans.
 9. 5.9. In caz de plată în numerar sau al plăţii ramburs, preţul de achiziţie este scadent la preluarea mărfurilor. In caz de plată în numerar, preţul de achiziţie este scadent în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de cumpărare, altfel comanda va fi stornată şi contractul se anulează.
 10. 5.10. În caz de plată fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite preţul de achiziţie al mărfurilor cu menţionarea simbolului variabil al plăţii şi obligaţia cumpărătorului este îndeplinită în clipa înscrierii sumei corespunzătoare în contul vânzătorului.
 11. 5.11. Referitor la plata efectuată în baza contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să-i predea cumpărătorului un act fiscal – o factură. Actul fiscal – factura, este întocmită de către vânzător pentru cumpărător după achitarea preţului mărfurilor şi este trimisă în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.
 12. 5.12. Eventualele reduceri din preţul de achiziţie al mărfurilor, oferite de către vânzător cumpărătorului, nu pot fi combinate.

6. Rezilierea contractului de cumpărare – returnarea mărfurilor

 1. 6.1. Cumpărătorul ia la cunoştinţă că, printre altele, nu poate rezilia un contract de cumpărare al mărfurilor care a fost modificat conform solicitării cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, un contract de cumpărare pentru mărfuri perisabile, ca şi pentru mărfuri care după livrare, au fost amestecate ireversibil cu alte mărfuri, un contract de cumpărare pentru mărfuri aflate în ambalaj închis, care a fost deschis de consumator şi care din punct de vedere igienic nu mai pot fi returnate şi un contract de cumpărare pentru înregistrări audio sau video, ori programe de calculator, dacă a distrus ambalajul lor original (eventual, în alte cazuri stabilite de codul civil român, mai ales conform art.1837).
 2. 6.2. Dacă nu este vorba despre unul din cazurile de la art. 6.1. sau despre un alt caz în care contractul de cumpărare nu poate fi reziliat, cumpărătorul, în conformitate cu prevederile art.1829 alin. 1 codul civil, român are dreptul să rezilieze contractul de cumpărare fără a menţiona motivele şi asta în termenul prelungit de către vânzător de până la treizeci (30) de zile de la preluarea mărfurilor, cu menţiunea că, în cazul în care obiectul contractului de cumpărare îl reprezintă mai multe tipuri de marfă, sau livrarea mai multor subansambluri, această perioadă începe de la data ultimei livrări de marfă. Rezilierea contractului de cumpărare trebuie să fie trimisă vânzătorului în termenul prevăzut în propoziţia anterioară. Pentru a rezilia contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi un formular standard, oferit de vânzător, care reprezintă o anexă a termenilor şi condiţiilor contractului, dar acest lucru nu este neapărat necesar. Rezilierea contractului de cumpărare poate să fie trimisă de către cumpărător şi la adresa de funcţionare a vânzătorului, sau la adresa poştei electronice a vânzătorului info@bibloo.ro.
 3. 6.3. În cazul rezilierii contractului de cumpărare conform art. 6.2. a termenilor şi condiţiilor, contractul de cumpărare se anulează de la început, părțile fiind repuse în situația inițială. Marfa trebuie să fie returnată vânzătorului în termenul prelungit de către vânzător de până la treizeci (30) de zile de la data rezilierii contractului. Este suficient ca marfa să fie trimisă în termenul din propoziţia anterioară. Dacă cumpărătorul reziliază contractul de cumpărare, el va suporta toate cheltuielile legate de returnarea mărfurilor către vânzător.
 4. 6.4. În cazul rezilierii contractului de cumpărare conform art. 6.2. a termenilor şi condiţiilor, vânzătorul returnează mijloacele băneşti primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la rezilierea contractului de către cumpărător în acelaşi mod în care vânzătorul le-a primit de la cumpărător. De asemenea, vânzătorul este îndreptăţit să returneze despăgubirea oferită de către cumpărător la returnarea mărfurilor de către acesta sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord cu asta şi prin asta nu iau naştere alte cheltuieli pentru cumpărător. Dacă cumpărătorul reziliază contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să-i returneze cumpărătorului mijloacele băneşti primite decât după returnarea mărfurilor, sau după ce i se demonstrează de către cumpărător că i-au fost trimise marfa înapoi.
 5. 6.5. Dacă cumpărătorul alege un alt mod de livrare a mărfurilor decât cel mai ieftin mod oferit de către vânzător, atunci vânzătorul va returna cumpărătorului sumele alocate pentru livrarea mărfurilor în baza contractului de cumpărare încheiat, în valoarea corespunzătoare celui mai ieftin mod de livrare a mărfurilor oferit (cu excepţia preluării personale).
 6. 6.6. Cumpărătorul răspunde doar de scăderea valorii mărfurilor în urma manipulării lor în alt mod decât cel necesar pentru a lua cunoştinţă de caracterul şi proprietăţile mărfurilor, inclusiv de funcţionalitatea lor. Vânzătorul este îndreptăţit să includă acoperirea daunelor provocate mărfurilor, în pretenţia cumpărătorului de returnare a preţului de achiziţie.
 7. 6.7. Dacă, după apariţia contractului de cumpărare, apare o realitate datorită căreia marfa comandate nu pot fi livrate (de ex. marfa sunt deteriorate, nu au fost depozitate, etc.) vânzătorul este îndreptăţit să rezilieze contractul de cumpărare. Intr-un astfel de caz, vânzătorul va înapoia cumpărătorului preţul de achiziţie imediat, fără numerar, în contul indicat de acesta.
 8. 6.8. Dacă, împreună cu marfa livrată, se acordă cumpărătorului şi un cadou, contractul de cadou dintre vânzător şi cumpărător este încheiat cu condiţia ca, în cazul rezilierii contractului de cumpărare de către cumpărător, contractul de cadou să fie lovit de nulitate, iar cumpărătorul să fie obligat ca, împreună cu marfa, să returneze şi cadoul primit.
 9. 6.9. Cumpărătorul are dreptul de a face reclamaţie sau de a returna produsul achiziţionat prin intermediul magazinului electronic în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produslui.
 10. 6.10. Renunţarea la contract se poate face şi în faţa curierului cu ocazia livrării produsului, dacă produsul este livrat după termen din cauze care nu ţin de Utilizator şi care nu se datorează unei forţe majore.
 11. 6.11. În cazul renunţării la contract, Utilizatorul este obligat să restituie produsele achiziţionate cu un aspect comercial neafectat şi cu eticheta/factura intactă.
 12. 6.12. În cazul renunţării la contract, dacă Utilizatorul a achitat produsele, suma achitată pentru produsele returnate i se restituie în contul bancar indicat de acesta, în termen de 14 zile de la primirea produselor. Sumele nu se restituie până când Utilizatorul nu a returnat produsele. Dacă produsele nu sunt returnate în termenul prevăzut la pct.6.9., renunţarea la contract nu îşi produce efectele.
 13. 6.13. Dreptul la renunţare la contract în cazurile în care produsele sunt plătite nu poate fi exercitat pentru costume de baie, lenjerie, ciorapi, bijuterii, ceasuri, cosmetice.
 14. 6.14. O reclamaţie poate fi făcută atunci când produsele cumpărate nu corespund celor convenite de părţile contractului de vânzare. Neconformitatea celor convenite de părţi se poate manifesta prin:
  • defecte de fabricaţie ale produsului;
  • lipsa unor părţi ale produslui;
  • a fost expediat un alt produs, diferit de cel comandat;
  • neconformitate între dimensiunile şi/sau culoarea afişate- produsul expediat având alte dimensiuni şi/ sau culoare diferită de cele comandate;
  • deteriorarea produsului în timpul transportării.
 15. 6.15. Reclamaţia poate fi făcută la respectivul Vânzător prin intermediul Site-ului, pe adresa de mail specificată info.bibloo.ro, fiind necesar ca Utilizatorul să returneze de asemenea produsul în termenul de două luni.
 16. 6.16. În cazul reclamaţiei Cumpărătorul poate să opteze pentru înlocuirea articolului respectiv cu acelaşi articol fără defecte sau cu altă mărime, altă culoare, ori pentru returnarea produsului în schimbul restituirii sumei plătite.
 17. 6.17. Returnarea produsului în cazul reclamaţiei, în cazurile care nu ţin de defecte de fabricaţie sau deteriorări în timpul transportului, se realizează în următoarele condiţii:
  • Aspect comercial bun păstrat (produsul nu este rupt, zgâriat, purtat, spălat, călcat).
  • Nu prezintă deteriorări provocate de o utilizare incorectă.
  • Ambalajul original şi eticheta intacte.
 18. 6.18. Returnarea produsului, fie în cazul renunţării la contract, fie în cazul reclamaţiei, poate fi efectuată prin modalitatea şi pe adresa menţionate în avizul de însoţire cu care Cumpărătorul a primit comanda.
 19. 6.19. În cazul înlocuirii produselor, cheltuielile de transport, în ambele direcţii, sunt în sarcina Cumpărătorului, cu excepţia cazurilor când schimbul s-a impus din vina magazinului electronic sau a Vânzătorului. În cazul în care clientul doreşte să înlocuiască sau să returneze un produs, acest lucru se poate realiza numai prin firma de curierat sau Poșta Română.
 20. 6.20. Adresa pentru returnare este: Expandeco - BIBLOO Str. Michelangelo, nr. 25, 410431, Oradea, jud. Bihor.
 21. 6.21. Costul de transport pentru RETUR este suportat integral de către client în ambele situaţii: atât la trimiterea coletului pentru retur cât şi la primirea comenzii de inlocuire a returului.
 22. 6.22. În cazul în care în localitatea Cumpărătorului nu există un birou al firmei de curierat sau Poșta Română, acesta trebuie să contacteze Vânzătorul la numărul de telefon +40 31 229 5220 pentru stabilirea detaliilor legate de returnarea produsului.

7. Transportul şi livrarea mărfurilor

 1. 7.1. În cazul în care modul de transport este convenit contractual în baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul şi eventualele cheltuieli suplimentare legate de acest mod de transport.
 2. 7.2. Vânzătorul intenționează să efectueze livrarea în perioada de timp estimată, indicată pentru un anumit articol de pe Site-ul acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea comenzii. Datele preconizate pentru livrare indicate pentru anumite articole de pe Site-ul vânzătorului sunt doar aproximative și orientative și nu limitează perioada de livrare de 30 zile prevăzută în prezenta secțiune. Dacă vânzătorul nu poate efectua livrarea în termenul de livrare de 30 de zile, ca informa cumpărătorul prin e-mail. Cumpărătorul va putea opta pentru o prelungire a perioadei de livrare de încă 30 de zile sau va putea anula comanda, prin e-mail sau scrisoare. În cazul în care vânzătorul nu va primi nici un răspuns de la cumpărător în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării, se consideră că acesta acceptat prelungirea perioadei de livrare, care nu limitează dreptul cumpărătorului de a anula sau retrage comanda. În cazul în care, vânzătorul nu poate efectua livrarea nici în termenul prelungit de livrare, va informa cumpărătorul prin e-mail, și, în măsura permisă de lege, va conveni cu acesta termenul de livrare, dacă este cazul.
 3. 7.3. Vânzătorul livrează produsele pentru care a acceptat comanda dvs. prin intermediul unei companii de transport selectată acesta. Livrează la adresa pe care cumpărătorul a furnizat-o pentru livrare. Vânzătorul își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care adresa este comunicată incorect sau incomplet.
 4. 7.4. Dacă vânzătorul este obligat, conform contractului de cumpărare, să livreze marfa la locul menţionat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia marfa la livrare.
 5. 7.5. În cazul în care, din motive din partea cumpărătorului, este nevoie ca marfa să fie livrate repetat şi/sau în alt mod decât cel menţionat în comandă, cumpărătorul este obligat să acopere cheltuielile legate de livrarea repetată a mărfurilor, respectiv cheltuielile legate de alt mod de livrare.
 6. 7.6. La preluarea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să controleze integritatea ambalajelor mărfurilor şi, în caz de deteriorare oricât de mică, să anunţe neîntârziat transportatorul. În caz de deterioare a ambalajelor, care demonstrează desfacerea neautorizată a coletului, cumpărătorul poate renunţa să preia coletul de la transportator.
 7. 7.7. Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor la preluarea mărfurilor pot fi reglementate de nişte condiţii speciale ale vănzătorului, dacă acesta emite aşa ceva.

8. Drepturi rezultate din executarea defectuoasă a contractului

 1. 8.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale referitoare la executarea contractului se conduc după prevederile legale generale corespunzătoare (mai ales directivele art. 1914 până la 1925, art. 2099 până la 2117 şi ale art. 2161 până la 2174 ale codului civil român).
 2. 8.2. Vânzătorul răspunde în faţa cumpărătorului de faptul că, la preluare:
 3. 8.3. mărfurile au caracteristicile convenite de părţi şi dacă acestea nu au fost convenite, au proprietăţile descrise de vânzător sau de producător, sau cele pe care le aştepta cumpărătorul, ţinând cont de caracterul mărfurilor şi în baza reclamei făcute,
 4. 8.4. mărfurile sunt potrivite scopului menţionat de vânzător pentru utilizare, sau scopului în care se utilizează în mod obişnuit astfel de mărfuri,
 5. 8.5. mărfurile corespund din punct de vedere al calităţii sau al execuţiei mostrei contractuale sau modelului, dacă calitatea sau execuţia au fost convenite conform unei mostre contractuale sau unui model,
 6. 8.6. mărfurile sunt în cantitate, culoare şi mărime corespunzătoare şi
 7. 8.7. mărfurile corespund cerinţelor prevederilor legale.
 8. 8.8. Prevederile menţionate la art. 7.2. al termenilor şi condiţiilor contractului nu se referă la mărfurile vândute la un preţ mai mic din cauză de defecte, pentru care a fost convenit preţul mai mic, la mărfuri uzate datorită utilizării lor obişnuite, la mărfuri folosite la defecte corespunzătoare gradului de utilizare sau uzare, pe care marfa le-a avut la preluare de către cumpărător, sau care rezultă din caracterul mărfurilor.
 9. 8.9. Dacă defectul apare în decurs de şase luni de la preluare, se consideră că marfa a fost defectă încă de la preluare. Cumpărătorul este îndreptăţit să-şi revendice dreptul rezultat din apariţia unui defect la mărfurile de consum într-un termen de douăzeci şi patru de luni de la preluare.
 10. 8.10. Drepturile din executarea defectuoasă a contractului şi le revendică cumpărătorul la vânzător la adresa punctului său de lucru Bibloo.ro, Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov. Momentul de apariţie a reclamaţiei este considerat momentul în care vânzătorul primeşte de la cumpărător marfa reclamată (data preluării mărfurilor). Pentru reclamarea mărfurilor defecte cumpărătorul poate folosi formularul standard oferit de vânzător, care este o anexă a termenilor şi condiţiilor contractului.
 11. 8.11. Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor contractuale referitoare la răspunderea vânzătorului faţă de defectele apărute, pot fi reglementate de regulamentul pentru soluţionarea reclamaţiilor al vânzătorului.
 12. 8.12. Cumpărătorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:
  • dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
  • dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
  • dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, fără inconveniente semnificative pentru cumpărător.
 13. 8.13. Cumpărătorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

9. EXCLUDERE ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII VÂNZĂTORULUI

 1. 9.1. În propria capacitate, Vânzătorul exclude orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site-ului acestuia sau oricărui site web cu care este legat, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:
  • pierderi cauzate de indisponibilitatea Site-ului sau a defectelor tehnice ale Site-ului;
  • pierderea de date;
  • pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic;
  • pierderea de venituri sau profit sau de economii anticipate; și
  • pierderi rezultate din împrejurări independente de voința noastră rezonabilă și pierderi care nu sunt previzibile în mod rezonabil.
 2. 9.2. Vânzătorul nu urmărește (și nici unul din acești Termeni de Utilizare nu au această destinație) să excludă sau să limiteze răspunderea și nici o excludere sau limitare a răspunderii nu se aplică în următoarele cazuri:
  • pierderi sau daune cauzate de fraudă, greșeli intenționate sau înșelăciune săvârșită cu intenție de către Vânzător;
  • răspundere care, conform legilor în vigoare de protecție a consumatorilor sau răspundere față de produs, nu poate fi exclusă (cu toate acestea, aceste legi sunt denominate);
  • nicio altă răspundere, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.

10. Politica de confidențialitate

10.1. Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului este asigurată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46 / CE (Regulamentul GDPR privind protecția datelor cu caracter personal).

10.2. Cumpărătorul recunoaște că Vânzătorul trebuie (i) ca urmare a executării contractului de achiziție cu cumpărătorul (eventual, de asemenea, ca urmare a negocierilor privind încheierea acestuia și / sau modificare) și / sau (ii) în scopul de a menține cont de utilizator pe baza unui acord cu cumpărătorul, pentru a procesa aceste date personale ale cumpărătorului: numele și prenumele, adresa, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon, alte informații suplimentare, cum ar fi adresa de livrare, numărul apartamentului, etajul apartamentului. Datele personale vor fi prelucrate de către vânzător în calitate de administrator și de persoanele care transportă bunurile în calitate de prelucrători. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, în special sub formă de colectare, stocare pe suporturi de date, adaptarea sau modificarea, extragerea, utilizarea, purtători și, eventual, și alte persoane (dacă cumpărătorul este de acord cu ele), depozitarea, sortarea sau combinarea, blocarea și lichidare. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate pentru îndeplinirea contractului și după îndeplinirea acestuia până la momentul expirării termenului de prescripție (de ex. în mod normal, pentru o perioadă de trei ani de la îndeplinirea contractului de achiziție), sau pentru gestionarea contului de utilizator al cumpărătorului (de ex., în momentul anulării de către cumpărător).

10.3. Politica de protecție a datelor cu caracter personal este cuprinsă aici.

10.4. Cumpărătorul constată că este obligat să precizeze detaliile personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, în urma completării formularului de comandă pe site-ul web), să declare în mod corect și în mod sincer și să informeze vânzătorul cu privire la orice schimbare a datelor sale personale fără întârzieri nejustificate.

10.5. Prin prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, vânzătorul poate atribui o terță parte ca procesator. Pe lângă persoanele care transportă bunuri, datele personale nu vor fi transmise terților de către vânzător fără consimțământul prealabil al cumpărătorului.

10.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în formă electronică într-o manieră automatizată sau într-o formă tipărită într-o manieră neautomatizată.

10.7. Cumpărătorul confirmă faptul că datele personale furnizate sunt exacte și că au fost oferite în mod voluntar.

10.8. Cumpărătorul poate, de asemenea, să fie de acord cu prelucrarea datelor personale de către vânzător în scopuri de marketing atunci când efectuează comanda, în special atunci când se trimit mesaje comerciale și alte anunțuri de marketing ale vânzătorului. Consimțământul se va referi la datele cu caracter personal în următoarea măsură: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon. Datele cu caracter personal cumpărătorului în scopuri de marketing vor fi procesate până la retragerea consimțământului cumpărătorului, care nu depășește cinci ani, cu excepția cazului în care acordul între timp va fi reînnoit. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, în special sub formă de colectare, stocare pe suporturi de date, efectuare, căutare sau modificare, utilizare, transferul (cazul în care cumpărătorul este de acord cu ele), depozitare, sortare sau combinare, blocare și lichidare. Acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing nu este o condiție care, în sine, ar face imposibilă încheierea unui contract de vânzare.

10.9. Vânzătorul avertizează cumpărătorul că datele cumpărătorului pot fi introduse în registrul constituit în conformitate cu articolul § 20z din Legea privind protecția consumatorilor nr. 634/1992 Sb., astfel cum a fost modificat (denumit în continuare "Legea privind protecția consumatorilor").

11. Trimiterea de mesaje comerciale și stocarea cookie-urilor

11.1. Cumpărătorul recunoaște faptul că vânzătorul îi poate transmite la adresa de e-mail detalii referitoare la noi produse, servicii sau promoții sub formă de comunicări comerciale. Trimiterea de mesaje comerciale poate fi anulată de către cumpărător în orice moment în contul dvs. de utilizator sau folosind link-ul de dezabonare din josul email-urilor pe care le primiţi de la noi.

11.2. Cumpărătorul recunoaște că vânzătorul utilizează cookie-uri pe site-ul web. Prelucrarea și utilizarea cookie-urilor este reglementată de Politicile separate conținute

12. Transmiterea de informaţii comerciale şi de utilizare a cookies

 1. 12.1. Cumpărătorul este de acord cu transmiterea de informaţii legate de marfa, serviciile sau fabrica vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului şi mai este de acord cu transmiterea de infromaţii comerciale la adresa electronică a cumpărătorului.
 2. 12.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de aşa-zise cookies în calculatorul său. În cazul în care este posibilă cumpărarea de pe pagina de web şi îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului rezultate din contractul de cumpărare fără ca să se ajungă la stocarea de aşa-zise cookies în calculatorul cumpărătorului, cumpărătorul îşi poate revoca oricând acordul dat conform propoziţiei anterioare.

13. Transmiteri

 1. 13.1. Când cumpărătorul furnizează date cu caracter personal și/sau informații de contact prin intermediul Site-ului, este de acord (sub rezerva dreptului de a refuza sau revoca consimțământul) că este posibil ca vânzătorul să trimită buletine informative, mesaje și alte alerte prin poștă, e-mail, mesaje scurte (SMS), notificări alertă sau prin telefon. Aceste comunicări sunt trimise, printre altele, cu sau fără intervenție umană în scop de marketing direct sau publicitate a produselor sau serviciilor similare oferite de vânzător.
 2. 13.2. Cumpărătorul poate oricând refuza sau revoca acordul de a primi buletine informative, mesaje sau alerte
  • folosind link-ul special prevăzut într-un buletin informativ, mesaj și / sau alertă, sau
  • folosind opțiunea disponibilă de a restricționa, refuza sau revoca consimțământul în secțiunea specifică profilului acestuie de pe Site, sau
  • în caz de notificări alertă, folosind setările corespunzătoare ale dispozitivului cumpărătorului, sau
  • contactând Serviciul Clienți la datele de contact furnizate pe Site.
 3. 13.3. Vânzătorul își rezerva dreptul de a alege cui trimitem buletine informative, mesaje și/sau alerte pentru și de a elimina din baza sa de date de clienți sau potențiali clienți orice persoană care a acordat consimțământul de a primi buletine informative, mesaje și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior în numele vânzătorului sau fără o notificare ulterioară.
 4. 13.4. Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea acesteia în vigoare. Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat anterior nu este considerată acceptare tacită.

14. PROPRIETATE, MĂRCI COMERCIALE, DREPT DE AUTOR ȘI SOFTWARE

 1. 14.1. " Digital People " și alte semne, logo-uri și nume de servicii sunt mărci înregistrate ale Vânzătorului. Mărcile comerciale ale Vânzătorului, nu trebuie, în nici un caz să fie utilizate în legătură cu orice produs sau serviciu care nu este legat de Vânzător sau oricare dintre companiile Vânzătorului, cu excepția cazului în care se obține în prealabil o autorizatie în scris în principal de la acesta, sau dacă acest lucru este permis în acești Termeni de Utilizare. Toate celelalte mărci comerciale care nu sunt deținute de Vânzător, dar care apar pe acest Site sunt proprietatea titularului lor care este sau nu conectat, în relație contractuală sau sponsorizat de către Vânzător.
 2. 14.2. Dacă nu este altfel prevăzut, Site-ul nostru, inclusiv tot conținutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site si respectiv de conținut, sunt protejate de regulile drepturilor de autor și alte legi de proprietate intelectuală în vigoare și reprezintă proprietatea Vânzătorului sau a afiliaților sai sau a furnizorilor conținutului respectiv. Vânzătorul și/sau oricare dintre companiile afiliate acestora sunt proprietarul (sau, după caz, licențiatul) întregii proprietăți intelectuale și altor drepturi de proprietate asupra sau cu privire la Site-ul acestuia. Toate aceste drepturi sunt rezervate.
 3. 14.3. Postarea de către Cumpărător pe Site-ul Vânzătorului, nu constituie o derogare a Vănzătorului de la orice drept asupra sau în legătură cu Site-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, Cumpărătorul nu dobândeste nici un drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu Site-ul Vânzătorului.
 4. 14.4. Toate programele software utilizate pe acest Site sunt proprietatea Vânzătorului și/sau oricărei companii afiliate companiei, decât dacă nu a fost utilizat un software de tip open source. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu sunt permise fără obținerea consimțământului prealabil scris al Vânzătorului.

15. Prevederi finale

 1. 15.1. Dacă relaţia bazată pe contractul de cumpărare conţine elemente internaţionale (străine), atunci părţile convin ca acest contract să se conducă după legile româniei. Prin aceasta nu sunt afectate drepturile consumatorului, rezultate din prevederile legale generale.
 2. 15.2. Dacă vreuna din prevederile termenilor şi condiţiilor contractului este invalidă sau ineficientă, sau devine aşa, în locul prevederilor invalide intră în vigoare prevederi apropiate cât mai mult ca sens prevederilor invalide. Invaliditatea sau ineficienţa unei prevederi nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi.
 3. 15.3. Forma termenilor şi condiţiilor contractului poate fi modificată sau completată de către vânzător, mai ales prevederile referitoare la condiţiile de plată şi de livrare. Dacă se ajunge la modificarea acestor termeni şi condiţii ale contractului, vânzătorul îl va anunţa pe cumpărător prin intermediul adresei electronice a acestuia, iar cumpărătorul este îndreptăţit ca, în termen de 30 de zile de la primirea noii forme a termenilor şi condiţiilor contractului să-şi anuleze contul de utilizator, altfel se consideră că este de acord cu noua formă a termenilor şi condiţiilor contractului. Prin această prevedere nu sunt afectate drepturile şi obligaţiile rezultate pe perioada valabilităţii anterioare a termenilor şi condiţiilor contractului.
 4. 15.4. Contractul de cumpărare, inclusiv termenii şi condiţiile contractului sunt arhivate de către vânzător sub formă electronică şi nu sunt accesibile.
 5. 15.5. O anexă a termenilor şi condiţiilor contractului o reprezintă formularul standard pentru rezilierea contractului de cumpărare şi reclamarea mărfurilor.
 6. 15.6. Date de contact ale vânzătorului: adresa pentru trimitere: Bilboo.ro, Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov., Republica Cehă; adresa poştei electronice info@bibloo.ro; telefon +40-31-229-5220

Praga, 25. mai 2018

 • BIBLOO VIP
  Bucurați-vă de cumpărături cu beneficii exclusive.
 • Livrare gratuită
  Livrarea este gratuită pentru comenzile ce depăşesc 300 LEI.
 • Returnare până la 30 de zile
  Produsele achiziţionate pot fi returnate în termen de 30 zile, fără nici un motiv.
 • Livrare rapidă
  Pentru comenzile plasate până la ora 15:00, coletul va ajunge la dvs. de obicei în termen de 6 zile lucrătoare de la expediere
 • 031 229 52 20
  Suntem la dispoziția
  dumneavoastră
  de Luni până Vineri,
  între orele 09:00 – 18:00 
 • Clienţi permanenţi
  Vă mulțumim pentru încredere, avem 98% clienți mulțumiți.
Sus